shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Savika Chaiyadej

Savika Chaiyadej

Savika Chaiyadej: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Căn Phòng Kinh Dị

Chuyện phim được ghép từ ba câu chuyện khác nhau có một điểm chung bắt đầu từ một căn phòng che giấu bí mật và cái chết ghê rợn không báo trước