shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Sarah Snook

Sarah Snook

Sarah Snook: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Châu Úc
Dinh Thự Winchester - 01 - Michael Spierig - Peter Spierig - Sarah Snook - Jason Clarke - Helen Mirren - Angus Sampson

Dinh Thự Winchester

​SARAH WINCHESTER, nữ thừa kế của cơ nghiệp gia tộc Winchester nhận ra rằng bà và gia quyến đang bị ám bởi những linh hồn bị thảm sát trong cuộc nã súng tàn độc.