VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Sarah Polley

Sarah Polley

Sarah Polley: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Bình Minh Chết

Một dịch bệnh khiến những người chết trở thành thây ma, nhóm người còn sống sót phải ẩn nấp trong trung tâm mua sắm và tìm cách chống lại những kẻ khát máu.