shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ruby Rose

Ruby Rose

Ruby Rose: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Người mẫu
Châu Úc
Nữ Người Dơi Phần 1 - 01 - Dermott Downs - Holly Dale - Ruby Rose - Rachel Skarsten - Meagan Tandy

Nữ Người Dơi Phần 1

Sau một thời gian dài xa nhà, em họ Bruce Wayne trở về Gotham và chứng kiến hàng loạt tội phạm xuất hiện sau khi Người Dơi biệt tăm. Cô quyết định sẽ thay thế người anh hùng tiếp tục bảo vệ an toàn cho thành phố thân yêu.