shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Rossif Sutherland

Rossif Sutherland

Rossif Sutherland: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ
Kẻ Sát Nhân Mặc Quân Phục - 01 - Norma Bailey - Gary Cole – Laura Harris – Rossif Sutherland

Kẻ Sát Nhân Mặc Quân Phục

Kẻ Sát Nhân Mặc Quân Phục dựa vào chuyện có thật của một viên sỹ quan quân đội có quyền lực và được tín nhiệm ở Canada. Đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo là một kẻ đã gây nhiều tội ác.