shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Roger Allers

Roger Allers

Roger Allers: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Mùa Săn Bắn

Open Season kể về chuyện chú gấu xám được thuần dưỡng mang tên Boog do Beth - nhân viên bảo vệ khu bảo tồn - nuôi dưỡng.