shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Rip Torn

Rip Torn

Rip Torn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Đặc Vụ Áo Đen 2 - 01 - Barry Sonnenfeld - Will Smith - Tommy Lee Jones - Rip Torn

Đặc Vụ Áo Đen 2

Đặc Vụ Áo Đen phần 2 tiếp tục khi đặc vụ K đã bị xóa kí ức do đã nghỉ hưu. Vì bảo vệ trái đất khỏi lâm nguy, đặc vụ J đã mang đặc vụ K quay lại tổ chức