shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Richard Kind

Richard Kind

Richard Kind: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Vừa Chạy Vừa Bắn

Ray, một cựu phạm, đang trốn tránh khỏi những kẻ truy sát anh. Nhưng anh lại bước vào hang ổ của một kẻ còn nguy hiểm hơn đám sát thủ kia.