shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Rhys Darby

Rhys Darby

Rhys Darby: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ

Lá Cờ Chết Chóc Phần 1

Năm 1717, địa chủ giàu có Stede Bonnet gặp khủng hoảng tuổi trung niên và quyết định thoát khỏi cuộc sống nhàm chán để đi làm cướp biển, nhưng mọi sự không như ông mong đợi.