shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Reese Mishler

Reese Mishler

Reese Mishler: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Giá Treo Cổ - 01 - Travis Cluff - Reese Mishler – Pfeifer Brown – Ryan Shoos

Giá Treo Cổ

Năm 1993, một học sinh trung học đã thiệt mạng khi đang dàn dựng vở kịch Giá treo cổ. 10 năm sau, trước đêm trình diễn lại vở kịch năm xưa, 4 học sinh bị nhốt ở hội trường và trải qua một đêm kinh hoàng chống lại sự giận dữ của một linh hồn đầy hận thù.