VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Randall Tan

Randall Tan

Randall Tan: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Châu Á

Tiếng Gầm Kallang

Một vị huấn luyện viên có cách thức dạy dỗ cầu thủ đặc biệt được tin tưởng giao trọng trách đào tạo lứa cầu thủ Singapore mới để chấn hưng thể thao nước nhà.