shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Quy Á Lôi

Quy Á Lôi

Quy Á Lôi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Đại Tống Cung Từ

Hoàng đế Triệu Hằng băng hà, Lưu Nga trở thành thái hậu, buông rèm nhiếp chính trong triều, dẹp loạn các nước chư hầu, giúp thiên hạ thái bình.

Không Kịp Nói Lời Yêu Em

Thời dân quốc loạn lạc, Mộ Dung Bái Lâm và Doãn Tịnh Uyển vô tình chạm mặt nhau trên một chuyến tàu, từ đó mối lương duyên của họ dần chớm nở.