shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Quy Á Lôi

Quy Á Lôi

Quy Á Lôi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Đại Tống Cung Từ - 01 - Lý Thiếu Hồng - Lưu Đào - Quy Á Lôi - Châu Du Dân

Đại Tống Cung Từ

Đại Tống Cung Từ kể về thời đại Chân Tông Bắc Tống cùng những mưu tranh quyền đoạt trong triều đình, cốt lõi là mối quan hệ giữa tam thái tử Triệu Hằng cùng nàng dân nữ nước Thục Lưu Nga.