VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Quốc Cường

Quốc Cường

Quốc Cường: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Việt Nam

Kính Thưa Osin

Một bức tranh sinh động, hài hước về đời sống người giúp việc được phác họa trong Kính thưa Ô Sin, phá vỡ quan niệm tiêu cực với tầng lớp ít có tiếng nói này.

Vạn Dặm Nhân Sinh

Sau khi người mẹ qua đời, cuộc đấu đá tranh giành tài sản giữa những người con nảy ra, bộ mặt khác của từng thành viên trong gia đình dần được phơi bày.