shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Quan Hiểu Đồng

Quan Hiểu Đồng

Quan Hiểu Đồng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân

Hai anh em Triều Vân và Mộ Vân thất lạc nhau trong chiến loạn đã gặp lại trên chiến trường binh đao, nguyện cùng bảo vệ dân chúng bình an một cõi.

Phượng Tù Hoàng - Untouchable Lovers

Chuyện tình đầy trắc trở, sóng gió của nàng Chu Tước, người đã hoán đổi thân thể với công chúa Lưu Sở Ngọc và chàng gián điệp Bắc Ngụy Dung Chỉ.