shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Quan Chi Lâm

Quan Chi Lâm

Quan Chi Lâm: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Chuyên Gia Xảo Quyệt - 01 - Vương Tinh - Châu Tinh Trì - Khâu Thục Trinh - Quan Chi Lâm

Chuyên Gia Xảo Quyệt

Chuyên gia xảo quyệt Cổ Tinh nhận tiền để phá hoại công việc của anh Kiệt. Cổ Tinh trà trộn vào gia đình Kiệt, được cả nhà hết lòng yêu thương. Liệu anh có bị cảm hóa?