shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Quách Sảng

Quách Sảng

Quách Sảng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Năm Thành Hóa Thứ 14

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Mộng Khê Thạch về hành trình phá án của quan lục phẩm Đường Phiếm và Cẩm y vệ tổng kỳ Tùy Châu.