shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Quách Kỳ Lân

Quách Kỳ Lân

Quách Kỳ Lân: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Khánh Dư Niên - 01 - Tôn Hạo - Trương Nhược Quân – Trần Đạo Minh – Lý Thấm – Tống Dật – Tân Chỉ Lôi – Quách Kỳ Lân – Ngô Cương

Khánh Dư Niên

Khánh Dư Niên kể về chàng thiếu niên Phạm Nhàn với thân thế mang nhiều bí ẩn nên anh quyết đến kinh thành giải mã bí mật thân phận.