shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Pyo Ji Hoon

Pyo Ji Hoon

Pyo Ji Hoon: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên, rapper
Hàn Quốc

Hơn Cả Tình Bạn

Woo Yeon và Lee Soo yêu thầm nhau 10 năm nhưng không ai thổ lộ vì không dám bước qua ranh giới tình bạn. Từ bạn thành yêu này sẽ diễn ra thế nào?