shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Piphat Apiraktanakorn

Piphat Apiraktanakorn

Piphat Apiraktanakorn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Thái Lan

Vệ Sĩ 2004

Khi Wong Kom bị thất nghiệp do ông chủ bị ám sát, anh phải minh oan cho mình trong khi đối đầu với rất nhiều kẻ địch.