shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ping Kriangkra

Ping Kriangkra

Ping Kriangkra: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Thái Lan
Tuổi Nổi Loạn 3 - 01 - Ping Kriangkra - Seua Pichaya - Pearwah Nichaphat - Bank Thiti Mahayotaruk - James Teeradon - Frung Narikun - Thanaerng Kanyawee

Tuổi Nổi Loạn 3

Bộ phim khắc họa và phản ánh một cách chân thực về cuộc sống và những vấn đề trong trường học, ngoài trường học và các vấn đề về gia đình của các bạn trẻ Thái Lan ngày nay.