shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ping Kriangkra

Ping Kriangkra

Ping Kriangkra: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Thái Lan

Tuổi Nổi Loạn 3

Bên cạnh chuyện tình giữa hai cô gái Koi và Dao, những vấn đề trong cuộc sống của các bạn học sinh trung học ở Thái Lan được thể hiện rất rõ ở đây