VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Phương Trinh

Phương Trinh

Phương Trinh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam

Tết Ơi Xuân À

Trong 15 ngày nỗ lực để thừa kế gia tài lớn từ ông bà Thìn, các kế hoạch hiếu thảo của con cái vô tình tạo ra một loạt tình huống bi hài và rắc rối không ngờ.