shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Phú Đại Long

Phú Đại Long

Phú Đại Long: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Đại Tần Đế Quốc 3  - 01 - Phú Đại Long - Ninh Tịnh - Dụ Ân Thái - Phó Miểu

Đại Tần Đế Quốc 3 

​Đại Tần Đế Quốc 3 kể về cuộc chiến khốc liệt của nhà Tần và nhà Triệu và những năm tháng thống trị của nhà Tần trong lịch sử trung Hoa.