shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Phó Vĩ

Phó Vĩ

Phó Vĩ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Trường Săn

Từng vào tù vì kinh doanh trái phép đến khánh kiệt nhưng bằng tính kiên trì Thu Đông dựng lại sự nghiệp thành người có địa vị cao trong xã hội