shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Phó Vĩ

Phó Vĩ

Phó Vĩ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Trường Săn - 01 - Khương Vĩ - Phó Vĩ - Hồ Ca - Trần Long - Hồ Binh - Tiêm Nhẫn Tư - Vạn Thiến

Trường Săn

Phim kể về quá trình gây dựng sự nghiệp của chàng trai Trịnh Thu Đông (Hồ Ca). Vốn xuất thân bình thường, nhưng tuổi trẻ tài cao, Thu Đông từ hai bàn tay trắng, quyết tâm thành công trong sự nghiệp.