shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Phan Việt

Phan Việt

Phan Việt: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Cú Lội Ngược Dòng - 01 - Phan Việt - Dương Đống - Phan Việt Minh - Mã Lệ - Hoàng Mộng Oánh

Cú Lội Ngược Dòng

Cú lội ngược dòng nói về Lưu Ngải dù gặp bao nhiêu khó khăn nhưng vẫn phấn đấu vươn lên để có được hạnh phúc.