shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Phan Linh Linh

Phan Linh Linh

Phan Linh Linh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Châu Á

Vụ Án Bí Ẩn

Phim xoay quanh những câu chuyện phá án của Hội thần thám tuyên án CCI. Dù có nhiều điểm bất đồng nhưng dần dà họ cũng đã hiểu nhau hơn