shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Phàn Diệc Mẫn

Phàn Diệc Mẫn

Phàn Diệc Mẫn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Kẻ Thắng Làm Vua - 01 - Lại Kiến Quốc - Phàn Diệc Mẫn - Trương Trí Lâm - Thái Thiếu Phân - Đỗ Vấn Trạch - Từ Thiếu Cường

Kẻ Thắng Làm Vua

​Kẻ Thắng Làm Vua xoay quanh đứa trẻ tên Phù Kim Bảo bị mồ côi và bỏ rơi trong một sòng bài lúc còn bé.