shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Phạm Thế Kỷ

Phạm Thế Kỷ

Phạm Thế Kỷ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Tình Yêu Không Ngờ Đến

Sau khi mẹ mất, Hứa Nặc mắc chứng rối loạn cảm xúc, không cảm nhận được tình yêu, nhưng khi anh gặp Tư Nhị đã rơi vào một tình yêu không ngờ đến