shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Phạm Hồng Hiên

Phạm Hồng Hiên

Phạm Hồng Hiên: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Bao Thanh Thiên 2008 - 01 - Lý Bảo Năng - Lưu Lập Lập - Hà Gia Kính - Kim Siêu Quần - Phạm Hồng Hiên

Bao Thanh Thiên 2008

Bao thanh thiên (2008) xoay quanh Khai Phong Phủ Doãn Bao Chửng cả đời liêm chính, xử án thiết diện vô tư được người đời ca tụng về sau.