shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Peter Kunhardt

Peter Kunhardt

Peter Kunhardt: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Obama: Hướng Tới Một Nước Mỹ Hoàn Hảo - Phần 1

Những lời trần tình của Tổng thống Barack Obama về thời gian tại vị - những thành công, thất bại, những việc chưa hoàn thành - và những gì ông hi vọng sẽ là di sản của mình.