shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Pete Postlethwaite

Pete Postlethwaite

Pete Postlethwaite: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ

Thế Giới Đã Mất: Công Viên Kỷ Jura

Một nhóm nghiên cứu được cử đến Khu B của Công viên Kỷ Jura để nghiên cứu khủng long, trong khi một nhóm của InGen lại có mưu đồ khác.