shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Peem Jaiyen

Peem Jaiyen

Peem Jaiyen: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Thái Lan

Quảng Trường Ma

Hai cô học trò ở lại trung tâm Siam đến khuya và gặp nhiều chuyện kỳ quái. Nơi này từng có 1 cô gái mất tích và linh hồn cô vẫn quanh quẩn ở đó