VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Paul Volcker

Paul Volcker

Paul Volcker: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Chính trị gia
Mỹ

Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế

Bộ phim phân tích đầy đủ các khía cạnh về cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, đưa ra nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng và cả lời cảnh báo về tương lai.