shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Park So Dam

Park So Dam

Park So Dam: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc

Ký Sinh Trùng 2019

Lần lượt từng người xảo quyệt của một gia đình nghèo túng luồn lách để làm việc cho cặp vợ chồng giàu. Phim giành 4 giải cao nhất của Oscar.