shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Park Hae II

Park Hae II

Park Hae II: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc
Hồi Ức Kẻ Sát Nhân 2003 - 01 - Bong Joon Ho - Song Kang Ho - Kim Sang Kyung - Park Hae II

Hồi Ức Kẻ Sát Nhân 2003

Hồi Ức Kẻ Sát Nhân 2003 đưa khán giả trở về Hàn Quốc năm 1986 dưới chế độ quân sự của nhà độc tài Chun Do Hwan.