VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ông Cao Thắng

Ông Cao Thắng

Ông Cao Thắng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca Sĩ
Việt Nam

Sing For Life - Sing For Love: Thư Gửi Xa Nhớ

Tập 3 được thực hiện với phương án đa không gian - đa điểm cầu. Các chân dung âm nhạc: ca sĩ Đông Nhi, ca sĩ Quân A.P, ca sĩ Hoàng Yến Chibi, nhạc sĩ Dương Cầm và Background Band cùng 1 khách mời đặc biệt, kết nối cùng nhau qua phần dẫn chuyện của MC Thành Trung, tạo nên không gian âm nhạc chân thực sinh động đầy cảm xúc.