shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ôn Vĩnh Quang

Ôn Vĩnh Quang

Ôn Vĩnh Quang: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ
Việt Nam

The Khang Show Talkshow

The Khang Show là chương trình xoay quanh những vấn đề đặc biệt của xã hội hiện nay và đi cùng với đó là những câu chuyện hay nhất, cảm động nhất sẽ được MC Nguyên Khang khai thác thông qua chương trình này.