shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ôn Bích Hà

Ôn Bích Hà

Ôn Bích Hà: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
72 Tử Sĩ | 72 Martyrs HD VietSub - 01 - Triệu Sùng Cơ - Tạ Quân Hào – Ôn Bích Hà – Liêu Khải Trí – Tăng Chí Vĩ

72 Tử Sĩ

Đặt trong bối cảnh năm 1910 ở Quảng Châu, bộ phim 72 Tử Sĩ khắc họa cuộc đời của những chiến sĩ tham gia cuộc cách mạng năm 1911, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử Trung Quốc.

Cảnh Sát Hình Sự - 02 - Hà Chú Bồi – Hàn Bình - Lâm Phong – Thái Trác Nghiên – Phương Trung Tín – Đàm Diệu Văn – Trương Kế Thông – Ôn Bích Hà – Uyển Quỳnh Đan

Cảnh Sát Hình Sự

Khi các cảnh sát viên trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên của thành phố chuyên trách về an ninh, những trường hợp khẩn cấp và phản ứng thảm họa