shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Oliver Stone

Oliver Stone

Oliver Stone: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Mật Vụ Snowden

Cuộc đời của Edward Snowden lúc ông còn phục vụ trong quân đội cho đến khi ông tiết lộ bí mật về chương trình do thám của NSA trên toàn nước Mỹ