VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ok Ja Yeon

Ok Ja Yeon

Ok Ja Yeon: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc

Thảm Họa Núi Baekdu

Núi lửa Beakdu bất ngờ phun trào đe dọa nhấn chìm bán đảo Triều Tiên trong tro tàn tận thế. Để ngăn chặn thảm họa, Hàn Quốc và Triều Tiên buộc phải hợp tác.