shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Oded Fehr

Oded Fehr

Oded Fehr: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Vùng Đất Quỷ Dữ 3: Tuyệt Diệt - 01 - Paul W.S. Anderson - Milla Jovovich - Ali Larter - Oded Fehr

Vùng Đất Quỷ Dữ 3: Tuyệt Diệt

T-virus nhanh chóng lan rộng ra khắp thế giới, làm khô cạn sông hồ, lục địa, trong khi đó tiếp tục lây nhiễm con người và lây lan sang cả các loài động vật khác.