VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ô Nhĩ Thiện

Ô Nhĩ Thiện

Ô Nhĩ Thiện: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Họa Bì 2 - Painted Skin 2: The Resurrection

Trong khi hồ ly tinh khát khao lấy được trái tim công chúa để trở thành người thì công chúa lại nguyện từ bỏ trái tim để có được sắc đẹp và người đàn ông cô yêu