shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ NSND Nguyễn Hoàng Lâm

NSND Nguyễn Hoàng Lâm

NSND Nguyễn Hoàng Lâm: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Việt Nam
Bardo – Màu Nhiệm Của Sự Sống Và Cái Chết - 01 - NSND Nguyễn Hoàng Lâm - Thượng tọa Thích Đức Thiện - Thượng tọa Thích Tiến Đạt

Bardo – Màu Nhiệm Của Sự Sống Và Cái Chết

Ý nghĩa của sự sống là gì? Sau khi chết chúng ta đi về đâu? Hãy cùng lắng nghe lời giảng giải của các vị Cao tăng, các nhà Sư về sự sống và cái chết theo triết lý Phật giáo