shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Nicky Nachat

Nicky Nachat

Nicky Nachat: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Thái Lan

Con Tim Sắt Đá

Bị đối xử tàn tệ trong chính ngôi nhà của mình, Tor đã bỏ nhà đi từ nhỏ. Giờ đây khi đã trưởng thành, anh đổi tên và trở về với quyết tâm trả thù