VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Như Phúc

Như Phúc

Như Phúc: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam

Trả Giá 2019

Vinh hoa phú quý khiến con người bất chấp tất cả để thỏa mãn lòng tham không đáy và sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc gia đình để có được ham muốn thấp hèn.

Thế Thái Nhân Tình

Ông Tâm là một cai tổng tài đức vẹn toàn. Mặc dù sống thanh cao, ông vẫn phải đối mặt với nhiều bi kịch, và người gây ra chính là người bạn thân của ông