shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Nhậm Trọng

Nhậm Trọng

Nhậm Trọng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay - 01 - Đinh Hắc - Tôn Lệ - Hà Nhuận Đông - Trần Hiểu - Hồ Hạnh Nhi - Nhậm Trọng - Lý Trạch Phong

Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn - Nothing Gold Can Stay

Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn là câu chuyện có thật về cuộc đời của nữ thương nhân Châu Doanh.