shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nhậm Hải Đào

Nhậm Hải Đào

Nhậm Hải Đào: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Trầm Hương Như Tiết - 01 - Quách Hổ - Nhậm Hải Đào - Dương Tử - Thành Nghị - Trương Duệ - Mạnh Tử Nghĩa - Dương Hật Tử - Trương Chỉ Khê

Trầm Hương Như Tiết

Chuyện tình đau thương giữa đóa sen Thượng cổ quý giá Nhan Đạm (Dương Tử) cùng Ứng Uyên Đế Quân (Thành Nghị) của Thiên đình.