VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Nguyên Vũ

Nguyên Vũ

Nguyên Vũ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ
Việt Nam

Lấy Vợ Sài Gòn

Tài là một chàng trai tỉnh lẻ đem lòng yêu Nhung - cô tiểu thư Sài Gòn. Dù hai gia đình không môn đăng hộ đối nhưng cả hai vẫn quyết tiến đến hôn nhân.