shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Nguyễn Trọng Khoa

Nguyễn Trọng Khoa

Nguyễn Trọng Khoa: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ
14 Ngày Phép - 01 - Nguyễn Trọng Khoa - Trịnh Hội - Bình Minh - Thái Hòa

14 Ngày Phép

Phim kể về Dũng, một kỹ sư công nghệ thông tin trở về nước sau 31 năm sống ở Mỹ để tìm hiểu quê hương trong 14 ngày nghỉ phép.